Yrityksen perustaminen

 

Yrityksen perustaminen ei tapahdu yhdessä yössä, vaan se vaatii paljon aikaa ja suunnittelua. Kun hyvä idea yritystoiminnalle on keksitty, on aika suunnitella tulevaa liiketoimintaa tarkemmin.

Hiomme yrittäjän kanssa yhdessä liikeidean tuottavaksi ja markkinoille sopivaksi. Kilpailukykyisessä liikeideassa lähtökohtana on jokin asiakkaan ongelma, jonka ratkaisemiseksi käytetään hyväksi joko kokonaan uutta osaamista tai jo olemassa olevaa osaamista, mutta uudella tavalla. Liikeidea voi perustua uuteen tuote-, valmistus-, palvelu- tai markkinointi-ideaan.

 

Apua käytännön järjestelyihin

Yrityksen perustamistoimiin kuuluu paljon käytännön järjestelyjä, joissa me autamme:

 

 

 

Business Center auttaa yrityksen perustamisessa