Toiminimen valinta

 

Yritykselle täytyy valita toiminimi ennen perustamisasiakirjojen tekemistä ja yrityksen ilmoittamista kaupparekisteriin. Hyvä toiminimi yksilöi yrityksen ja erottaa sen muista rekisterissä olevista toiminimistä. Toiminimi ei saa olla sekoitettavissa toisen yrityksen suojattuun toiminimeen, toissijaiseen tunnukseen tai tavaramerkkiin.

Yksinoikeus toiminimen käyttöön alkaa siitä päivästä, kun ilmoitus on saapunut yritys- ja yhteisötietolain 10 §:ssä mainitulle viranomaiselle rekisteröintiä varten edellyttäen, että toiminimi tulee rekisteröidyksi esitetyssä muodossa.

Etukäteen ei voi olla varma, voidaanko jokin tietty nimi rekisteröidä. Mikäli alkuperäistä toiminimeä ei voida rekisteröidä, voidaan perustamisilmoitusta jätettäessä antaa enintään kolme nimivaihtoehtoa tutkittavaksi. Toiminimeä ei siis kannata painattaa mainoskyltteihin ja muihin materiaaleihin, ennen kuin se on kaupparekisteriin merkitty.

 

YTJ-tietopalvelu - Tarkista alustavasti, onko toiminimi jo varattu

PRH - Patentti- ja rekisterihallituksen tarkemmat ohjeet toiminimestä

FINLEX - Toiminimilaki
 

 

Business Center ohjeistaa toiminimen valinnassa