Viranomaisilmoitukset

 

Perusilmoitus kaupparekisteriin tehdään ennen toiminnan aloittamista. Pääsääntöisesti kaikkien uusien yritysten on ilmoittauduttava kaupparekisteriin. Yritystoiminnan aloittamisesta tulee ilmoittaa myös veroviranomaisille. Rekisteri-ilmoitukset on tehtävä viranomaisen vahvistamilla perustamisilmoituslomakkeilla. Patentti- ja rekisterihallituksen sekä verohallinnon yhteinen yritystietojärjestelmä YTJ mahdollistaa tietojen ilmoittamisen yhdellä ilmoituksella molemmille viranomaisille. Samalla aloittamisilmoituksella voi siis hakeutua kaupparekisteriin ja ennakkoperintärekisteriin, ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi ja rekisteröidyksi työnantajaksi. Aloittamisilmoituksen voi jättää omaan verotoimistoon tai Patentti- ja rekisterihallituksen toimipisteeseen.

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulee liittää aloittamisilmoitukseen jäljennös yhtiösopimuksesta ja kaupparekisteriote, kun merkintä kaupparekisteriin on tehty. Osakeyhtiö, jota ei ole vielä merkitty kaupparekisteriin, voi liittää aloittamisilmoitukseen jäljennökset osakeyhtiön perustamiskirjasta, perustamiskokouksen pöytäkirjasta ja yhtiöjärjestyksestä. Kun merkintä kaupparekisteriin on tehty, kaupparekisteriote tulee toimittaa veroviranomaisille. Osuuskunnan tulee liittää perusilmoitukseen jäljennös osuuskunnan säännöistä ja kaupparekisterin ote. Me autamme kaikissa perusilmoitukseen liittyvissä asioissa ja voimme tehdä rekisteri-ilmoituksen puolestasi.

Yritys- ja yhteisötunnus

Perustettava yritys saa Y-tunnuksen eli yritys- ja yhteisötunnuksen heti, kun perusilmoitus kirjataan yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Tunnuksen tarkoitus on yksilöidä yritys, ja sen avulla yrittäjän ilmoitukset, suoritetut verot ja veronpalautukset ohjautuvat varohallinnossa oikean verovelvollisen hyväksi. Y-tunnus merkitään yrityksen elinkeinotoimintaan liittyviin asiakirjoihin, kuten esim. laskuihin, tilauksiin ja kirjeisiin.

Rekisteriote

Kun perusilmoitus on merkitty kaupparekisteriin, ilmoittaja saa maksuttoman rekisteriotteen, josta näkyvät kaupparekisteriin merkityt tiedot. Jos kysymyksessä on yhteisömuotoisen yrityksen perusilmoitus tai tällaisen yrityksen yhtiösopimuksen, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muutos, ilmoittaja saa myös jäljennöksen sopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä.

Eri yritysmuotojen ilmoittamisohjeet löytyvät Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta: www.prh.fi

 

Perustamisilmoituslomakkeita saa:

Yritys- ja yhteistietojärjestelmästä

Patentti- ja rekisterihallituksesta (PRH)

Maistraateista

Työvoima- ja elinkeinokeskuksista

Verohallinnon toimipisteistä

Business Center auttaa viranomaisilmoitusten teossa