Toimitilojen vuokraaminen

 

Usein yrittäjä tarvitsee toiminnalleen erilliset toimi- tai tuotantotilat. Varsinkin alussa yritystoimintaa tavallisesti harjoitetaan vuokratiloissa. Koska tilojen vuokrasopimus on eräs tärkeimmistä yrityksen tekemistä sopimuksista, on siitä sovittaessa ja sen aikana oltava selvillä sopimussuhteeseen sovellettavista säännöksistä.

Sopimusta tehdessä täytyy ottaa huomioon sopimuksen kesto, vuokran määrä, huoneiston kunto, oikeus suorittaa huoneistossa korjaustöitä, vahingonkorvaukset, mahdollinen vuokratun liikehuoneiston omistajanvaihdos, sopimuksen irtisanominen, muuttopäivän siirto ja liikehuoneiston alivuokraus.

Me autamme vuokrasopimuksen tarkistamisessa ja solmimisessa.

 

Laki liikehuoneiston vuokrauksesta
 

Business Center auttaa toimitilojen vuokrasopimuksissa