Liiketoimintasuunnitelmat

 

Yritys koostuu monesta toisiaan täydentävästä toiminnosta. Yrityksen menestyminen edellyttää, että jokaista osa-aluetta kehitetään määrätietoisesti ja yhdenmukaisesti muiden toimintojen kanssa. Liiketoimintasuunnitelma on hyödyllinen työkalu toimintojen kehittämisessä ja usein elintärkeä aloittavalle yrittäjälle.

Mitä, kenelle, miten?

Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan yrityksen liiketoiminta, sen lähtökohdat ja tavoitteet yleensä parin kolmen vuoden aikajänteellä. Usein monia asioita täytyy kuitenkin visioida paljon pidemmällekin. Tärkeintä liiketoimintasuunnitelmassa on hahmottaa mitä myydään, kenelle myydään ja miten yritys toimii. Toimiva liiketoimintasuunnitelma on onnistuneen yritystoiminnan perusta ja siitä selviää helposti millaisesta yritystoiminnasta on kysymys.

Yrittäjän kanssa yhdessä tekemämme liiketoimintasuunnitelma sisältää yrityksen lähtötilanteen arvioinnin, markkinoiden ja kilpailutilanteen arvioinnin, yrityksen tavoitteet ja strategiat, yrityksen eri toimintojen järjestelyt ja kehittämissuunnitelmat, taloudelliset laskelmat sekä tulevaisuuden riskien ja mahdollisuuksien arvioinnin.

Avustusta yrityksen eri vaiheisiin

Meihin kannattaa ottaa yhteyttä liiketoimintasuunnitelman merkeissä erityisesti seuraavissa yrityksen toimintaan liittyvissä vaiheissa:

Yritystä perustettaessa
Strategiaa suunniteltaessa
Liiketoimintaa kehitettäessä ja uudistettaessa
Rahoitusta haettaessa
Muutosvaiheessa
(kriisitilanne, johtajan vaihdos, uusi liiketoiminta, liiketoiminta-alueiden yhtiöittäminen)

Liiketoimintasuunnitelma antaa hyvän rungon yritystoiminnan suunnittelulle ja sen avulla voi viestittää ajatukset yrityksen tulevasta toiminnasta sidosryhmille. Liiketoimintasuunnitelman kautta testaamme ideoita paperilla ja sen teko kannustaa yrittäjää miettimään tulevaa kysyntää, asiakkaita, kilpailua, tavoitteita, toimintaperiaatteita yleensä, tehokkuutta ja taloudellisuutta. Suunnitelman teko johdattaa myös hahmottelemaan yrityksen toiminnan kokonaisuutta sekä toiminnallisesti että ajallisesti.

Business Center avustaa liiketoimintasuunnitelman teossa